Zoekresultaat

Volgende
Wettekst

Artikel 11. Karakter pensioenovereenkomst/pensioenregeling

01-01-2019 - Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet - Hoofdstuk 2. Overgangsrecht

Wettekst

Artikel 4. Pensioenfonds/eenmansfonds

01-01-2019 - Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet - Hoofdstuk 2. Overgangsrecht

Wettekst

Artikel 26. Keuzerecht uitruil ouderdomspensioen in partnerpensioen

01-01-2019 - Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet - Hoofdstuk 2. Overgangsrecht

Wettekst

Artikel 16. Nadere eisen partnerpensioen

01-01-2019 - Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet - Hoofdstuk 2. Overgangsrecht

Wettekst

Artikel 5. Pensioenfonds/spaarfonds

01-01-2019 - Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet - Hoofdstuk 2. Overgangsrecht

Wettekst

Artikel 34. Waardeoverdracht bij bereiken pensioendatum

01-01-2019 - Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet - Hoofdstuk 2. Overgangsrecht

Volgende