Zoekresultaat

Volgende
Jurisprudentie

Terugwerkende kracht nieuwe regeling premieheffing ZW vangnetters niet geoorloofd

SV - Conclusie Advocaat-Generaal - 17/05894 - ECLI:NL:PHR:2018:834 - 27-07-2018

Jurisprudentie

Overdracht nationaal pensioen naar pensioenregeling EU/ geen herwaardering

Alg / SV - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑132/18 P - ECLI:EU:C:2019:413 - 15-05-2019

Jurisprudentie

Geen Zweeds gegarandeerd pensioen vanwege Poolse pensioeninkomsten

SV - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C-189/16 - ECLI:EU:C:2017:329 - 03-05-2017

Jurisprudentie

Zweedse berekening gegarandeerd pensioen / pro-rataberekening niet toegestaan

P&L / SV - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-189/16 - ECLI:EU:C:2017:946 - 07-12-2017

Jurisprudentie

Inkomensafhankelijke bijdrage ZVW en pensioen uit Bosnië-Herzegovina

P&L / SV - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 14/8255 - ECLI:NL:RBGEL:2015:6971 - 12-11-2015

Jurisprudentie

Belgische inhoudingen op pensioenuitkeringen aan niet-inwoner strijdig met EU-recht

P&L / SV - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-269/15 - ECLI:EU:C:2016:802 - 26-10-2016

Jurisprudentie

Aan in Nederland wonende weduwe toegekend Belgisch 'overlevingspensioen' hoort niet tot het Nederlandse premie-inkomen

P&L / SV - Arrest Hoge Raad - 12/01758 - ECLI:NL:HR:2013:CA1498 - 31-05-2013

Jurisprudentie

Australisch overheidspensioen behoort tot het Nederlandse premie-inkomen

SV - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 14/00605 en 14/00606 - ECLI:NL:GHARL:2015:4789 - 30-06-2015

Jurisprudentie

Buitenlands pensioen terecht tot het bijdrage-inkomen voor de Zvw gerekend

IB / SV - Uitspraak Hof Den Bosch - 17/00710 - ECLI:NL:GHSHE:2018:2929 - 12-07-2018

Volgende