Zoekresultaat

Volgende
Jurisprudentie

Steunstichting mogelijk toch een ANBI

FB / IB / VPB - Arrest Hoge Raad - 15/03777 - ECLI:NL:HR:2016:2669 - 25-11-2016

Jurisprudentie

Beroep van ontbonden BV ontvankelijk / vernietiging navorderingsaanslag vanwege ontbreken van nieuw feit

FB / VPB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 12/180 - ECLI:NL:RBZWB:2013:5246 - 16-07-2013

Jurisprudentie

Terechte aanslag naar geschat belastbaar bedrag en verzuimboete voor stichting die stelselmatig geen aangifte doet

VPB / FB - Uitspraak Hof Amsterdam - 14/00776 - ECLI:NL:GHAMS:2015:3149 - 23-07-2015

Jurisprudentie

Feitelijke activiteiten stichting dienen voor tenminste 90% algemeen nut / ANBI

FB / IB / VPB - Verwijzingsuitspraak Hof Den Bosch - 16/03910 - ECLI:NL:GHSHE:2017:4906 - 16-11-2017

Jurisprudentie

Bezwaar tegen besluiten terecht niet-ontvankelijk verklaard vanwege ontbreken van procesbelang

FB / VPB - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 14/2086 - ECLI:NL:RBGEL:2015:6421 - 22-10-2015

Jurisprudentie

Gekozen Vpb-structuur levert fraus legis op

FB / VPB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 12/536 t/m 12/544, 12/546 en 12/548 t/m 12/557 - ECLI:NL:RBNHO:2013:11321 - 06-11-2013

Jurisprudentie

Bestuurdersaansprakelijkheid voor zetelverplaatsing naar Israël

FB / VPB - Conclusie Advocaat-Generaal - 16/03039 - ECLI:NL:PHR:2017:193 - 07-03-2017

Jurisprudentie

Overgangsrecht bij invoering van bepalingen inzake belastingrente EU-proof

FB / VPB - Arrest Hoge Raad - 15/02914 - ECLI:NL:HR:2015:3463 - 04-12-2015

Jurisprudentie

Uitgeven van nieuwsblad verhindert niet dat algemeen nut wordt beoogd

FB / IB / VPB - Arrest Hoge Raad - 15/03778 - ECLI:NL:HR:2016:2668 - 25-11-2016

Jurisprudentie

Terechte vrijval herinvesteringsreserve vanwege fraus legis

FB / VPB - Uitspraak Hof Den Bosch - 14/00302 - ECLI:NL:GHSHE:2015:1514 - 23-04-2015

Volgende