Zoekresultaat

Volgende
Wettekst

Artikel 4.27. Voordelen uit vrijgestelde beleggingsinstellingen en uit buitenlandse beleggingslichamen

01-01-2019 - Wet inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 4. Heffingsgrondslag bij aanmerkelijk belang

Wettekst

Artikel 4.14. Forfaitair voordeel uit vrijgestelde beleggingsinstellingen en uit buitenlandse beleggingslichamen

01-01-2019 - Wet inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 4. Heffingsgrondslag bij aanmerkelijk belang

Wettekst

Artikel 5.17a. Netto-ouderdomspensioen

01-01-2019 - Wet inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 5. Heffingsgrondslag bij sparen en beleggen

Wettekst

Artikel 3.83. Pensioen in grensoverschrijdende situaties

01-01-2019 - Wet inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 3. Heffingsgrondslag bij werk en woning

Wettekst

Artikel 1.7. Lijfrenten en pensioenen

01-01-2019 - Wet inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Wettekst

Artikel 3.29. Waardering pensioenverplichtingen en soortgelijke verplichtingen

01-01-2019 - Wet inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 3. Heffingsgrondslag bij werk en woning

Wettekst

Artikel 10a.18. Overgangsbepaling uitfaseren pensioen in eigen beheer

01-01-2019 - Wet inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 10A. Overig overgangsrecht ten gevolge van wijzigingswetten

Wettekst

Artikel 6.6. Verrekening van pensioenrechten door betaling lijfrentepremie

01-01-2019 - Wet inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 6. Persoonsgebonden aftrek

Volgende