Zoekresultaat

Volgende
Wettekst

Artikel 4.27. Voordelen uit vrijgestelde beleggingsinstellingen en uit buitenlandse beleggingslichamen

01-01-2019 - Wet inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 4. Heffingsgrondslag bij aanmerkelijk belang

Wettekst

Artikel 4.14. Forfaitair voordeel uit vrijgestelde beleggingsinstellingen en uit buitenlandse beleggingslichamen

01-01-2019 - Wet inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 4. Heffingsgrondslag bij aanmerkelijk belang

Wettekst

Artikel 11. Karakter pensioenovereenkomst/pensioenregeling

01-01-2019 - Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet - Hoofdstuk 2. Overgangsrecht

Wettekst

Artikel 134. Korting pensioenaanspraken en pensioenrechten door pensioenfonds

01-01-2019 - Pensioenwet - Hoofdstuk 6. Financieel toetsingskader inzake pensioenfondsen

Wettekst

Artikel 82. Overdracht pensioenkapitaal op pensioendatum

01-01-2019 - Pensioenwet - Hoofdstuk 4. Algemene bepalingen met betrekking tot de pensioenuitvoerder

Wettekst

Artikel 26. Keuzerecht uitruil ouderdomspensioen in partnerpensioen

01-01-2019 - Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet - Hoofdstuk 2. Overgangsrecht

Volgende