Zoekresultaat

Volgende
Wettekst

Artikel 7

01-01-2019 - Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968 - Hoofdstuk V. Vrijstellingen

Wettekst

Artikel 38

01-01-2019 - Wet op de omzetbelasting 1968 - Hoofdstuk VI. Diverse bepalingen

Wettekst

Artikel 3

01-01-2019 - Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968 - Hoofdstuk II. Publiekrechtelijke lichamen en fiscale eenheid

Wettekst

Artikel 17a

01-01-2019 - Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968 - Hoofdstuk VII. Grensoverschrijdend verkeer van goederen en diensten

Wettekst

Artikel 43c

01-01-2019 - Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994 - Hoofdstuk 10a. Geen geheimhoudingsplicht

Wettekst

Artikel 1a

01-01-2019 - Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994 - Hoofdstuk 1a. Voorwaarden algemeen nut beogende instellingen, sociaal belang behartigende instellingen en steunstichtingen SBBI

Volgende