Zoekresultaat

Volgende
Wettekst

Artikel 4.27. Voordelen uit vrijgestelde beleggingsinstellingen en uit buitenlandse beleggingslichamen

01-01-2019 - Wet inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 4. Heffingsgrondslag bij aanmerkelijk belang

Wettekst

Artikel 4.14. Forfaitair voordeel uit vrijgestelde beleggingsinstellingen en uit buitenlandse beleggingslichamen

01-01-2019 - Wet inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 4. Heffingsgrondslag bij aanmerkelijk belang

Wettekst

Artikel 21. Normen 21–pensioengerechtigde leeftijd

01-01-2019 - Participatiewet - Hoofdstuk 3. Algemene bijstand

Wettekst

Artikel 5.17a. Netto-ouderdomspensioen

01-01-2019 - Wet inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 5. Heffingsgrondslag bij sparen en beleggen

Wettekst

Artikel 22. Normen pensioengerechtigden

01-01-2019 - Participatiewet - Hoofdstuk 3. Algemene bijstand

Volgende