Zoekresultaat

Volgende
Wettekst

Artikel 4.27. Voordelen uit vrijgestelde beleggingsinstellingen en uit buitenlandse beleggingslichamen

01-01-2019 - Wet inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 4. Heffingsgrondslag bij aanmerkelijk belang

Wettekst

Artikel 4.14. Forfaitair voordeel uit vrijgestelde beleggingsinstellingen en uit buitenlandse beleggingslichamen

01-01-2019 - Wet inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 4. Heffingsgrondslag bij aanmerkelijk belang

Wettekst

Artikel 21. Normen 21–pensioengerechtigde leeftijd

01-01-2019 - Participatiewet - Hoofdstuk 3. Algemene bijstand

Wettekst

Artikel 9c. Het uniform pensioenoverzicht

01-01-2019 - Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling - Hoofdstuk 2. Informatie

Volgende