Zoekresultaat

Vorige | Volgende
Wettekst

Artikel 11. Karakter pensioenovereenkomst/pensioenregeling

01-01-2019 - Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet - Hoofdstuk 2. Overgangsrecht

Wettekst

Artikel 134. Korting pensioenaanspraken en pensioenrechten door pensioenfonds

01-01-2019 - Pensioenwet - Hoofdstuk 6. Financieel toetsingskader inzake pensioenfondsen

Wettekst

Artikel 82. Overdracht pensioenkapitaal op pensioendatum

01-01-2019 - Pensioenwet - Hoofdstuk 4. Algemene bepalingen met betrekking tot de pensioenuitvoerder

Wettekst

Artikel 26. Keuzerecht uitruil ouderdomspensioen in partnerpensioen

01-01-2019 - Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet - Hoofdstuk 2. Overgangsrecht

Wettekst

Artikel 61. Keuzerecht uitruil ouderdomspensioen in partnerpensioen

01-01-2019 - Pensioenwet - Hoofdstuk 4. Algemene bepalingen met betrekking tot de pensioenuitvoerder

Wettekst

Artikel 99. Bestuur pensioenfondsen

01-01-2019 - Pensioenwet - Hoofdstuk 5. Algemene bepalingen met betrekking tot pensioenfondsen

Wettekst

Artikel 5. Pensioenfonds/spaarfonds

01-01-2019 - Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet - Hoofdstuk 2. Overgangsrecht

Wettekst

Artikel 4. Pensioenfonds/eenmansfonds

01-01-2019 - Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet - Hoofdstuk 2. Overgangsrecht

Vorige | Volgende