Zoekresultaat

Wettekst

Artikel 21. Uitzondering premieplicht AOW-gerechtigden

01-01-2020 - Wet financiering sociale verzekeringen - Hoofdstuk 3. De financiering van de werknemersverzekeringen en de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

Wettekst

Artikel 10. Premie

01-01-2020 - Wet financiering sociale verzekeringen - Hoofdstuk 2. De financiering van de volksverzekeringen

Wettekst

Artikel 43. Aanvullende bepaling eigenrisicodragen Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

01-01-2020 - Wet financiering sociale verzekeringen - Hoofdstuk 3. De financiering van de werknemersverzekeringen en de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

Wettekst

Artikel 90. Inkomsten en uitgaven Fonds langdurige zorg

01-01-2020 - Wet financiering sociale verzekeringen - Hoofdstuk 7. De fondsen