Zoekresultaat

Wettekst

Artikel 1:3. Woonplaats

01-01-2021 - Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten - Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Wettekst

Artikel 1:3. Woonplaats

01-01-2020 - Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten - Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Wettekst

Artikel 1a:6. Uitsluitingsgronden

01-01-2021 - Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten - Hoofdstuk 1a. Arbeidsongeschiktheidsvoorziening voor jonggehandicapten

Wettekst

Artikel 2:11. Uitsluitingsgronden

01-01-2021 - Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten - Hoofdstuk 2. Arbeidsongeschiktheidsvoorziening voor jonggehandicapten ingestroomd van 2010 tot en met 2014

Wettekst

Artikel 3:19. Einde van het recht op arbeidsongeschiktheidsuitkering

01-01-2021 - Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten - Hoofdstuk 3. Arbeidsongeschiktheidsvoorziening voor jonggehandicapten ingestroomd voor 2010

Wettekst

Artikel 2:11. Uitsluitingsgronden

01-01-2020 - Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten - Hoofdstuk 2. Arbeidsongeschiktheidsvoorziening voor jonggehandicapten ingestroomd van 2010 tot en met 2014

Wettekst

Artikel 1a:6. Uitsluitingsgronden

01-01-2020 - Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten - Hoofdstuk 1a. Arbeidsongeschiktheidsvoorziening voor jonggehandicapten

Wettekst

Artikel 3:50. Samenloop met Wet WIA-uitkering en andere uitkeringen

01-01-2020 - Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten - Hoofdstuk 3. Arbeidsongeschiktheidsvoorziening voor jonggehandicapten ingestroomd voor 2010

Wettekst

Artikel 3:19. Einde van het recht op arbeidsongeschiktheidsuitkering

01-01-2020 - Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten - Hoofdstuk 3. Arbeidsongeschiktheidsvoorziening voor jonggehandicapten ingestroomd voor 2010