Zoekresultaat

Volgende
Wettekst

Artikel 4.3. Samenloop verschillende pensioenstelsels

01-01-2020 - Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 - Hoofdstuk 4. Pensioenregelingen (hoofdstuk IIb van de wet)

Wettekst

Artikel 4.1. Splitsing pensioenregeling

01-01-2020 - Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 - Hoofdstuk 4. Pensioenregelingen (hoofdstuk IIb van de wet)

Wettekst

Artikel 8.4b. Toepassing concernregeling

01-01-2020 - Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 - Hoofdstuk 8. Heffing van de inhoudingsplichtige (hoofdstuk V van de wet)

Wettekst

Artikel 3.3a. Niet tot het loon behorende aanspraken

01-01-2020 - Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 - Hoofdstuk 3. Voorwerp van de belasting (hoofdstuk II van de wet)

Wettekst

Artikel 8.2. Afgifte EVC-verklaringen

01-01-2020 - Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 - Hoofdstuk 8. Heffing van de inhoudingsplichtige (hoofdstuk V van de wet)

Wettekst

Artikel 7.9. Opgave van gegevens door de werknemer

01-01-2020 - Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 - Hoofdstuk 7. Wijze van heffing (hoofdstuk IV van de wet)

Wettekst

Artikel 8.7. Geen regeling voor vervroegde uittreding

01-01-2020 - Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 - Hoofdstuk 8. Heffing van de inhoudingsplichtige (hoofdstuk V van de wet)

Volgende