Zoekresultaat

Volgende
Wettekst

Artikel 40a. Scholingsuitgaven; afgifte EVC-verklaringen

01-01-2020 - Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 6. Persoonsgebonden aftrek

Wettekst

Artikel 26d. Werknemer bij een werkmaatschappij in geval van schenking van aandelen in een holding

01-01-2020 - Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 4. Heffingsgrondslag bij aanmerkelijk belang (hoofdstuk 4 van de wet)

Wettekst

Artikel 45f. Definitie starterslening

01-01-2020 - Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 10bis. Overgangsrecht ten gevolge van Wet herziening fiscale behandeling eigen woning

Wettekst

Artikel 30. Nettopensioen; in aanmerking te nemen dienstjaren en pensioengevend loon

01-01-2020 - Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 5. Heffingsgrondslag bij sparen en beleggen (hoofdstuk 5 van de wet)

Wettekst

Artikel 4a. Toerekening afgezonderd particulier vermogen

01-01-2020 - Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 2. Raamwerk (hoofdstuk 2 van de wet)

Wettekst

Artikel 16. Belastbaar loon; reisaftrek

01-01-2020 - Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 3. Heffingsgrondslag bij werk en woning (hoofdstuk 3 van de wet)

Wettekst

Artikel 17. Belastbare periodieke uitkeringen en verstrekkingen; vrijstellingen publiekrechtelijke uitkeringen

01-01-2020 - Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 3. Heffingsgrondslag bij werk en woning (hoofdstuk 3 van de wet)

Volgende