Zoekresultaat

Volgende
Wettekst

Artikel 1a. Pensioenregeling; vrijwillige voortzetting

01-01-2020 - Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen (Hoofdstuk 1 van de wet)

Wettekst

Artikel 13. Belastbaar loon; pensioen in grensoverschrijdende situaties

01-01-2020 - Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 3. Heffingsgrondslag bij werk en woning (Hoofdstuk 3 van de wet)

Wettekst

Artikel 14. Uitgaven voor inkomensvoorzieningen via een lijfrenteverzekering; toegelaten aanbieders

01-01-2020 - Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 3. Heffingsgrondslag bij werk en woning (Hoofdstuk 3 van de wet)

Wettekst

Artikel 22. Overige aanvullende regelingen; verstrekken van gegevens en inlichtingen

01-01-2020 - Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 8. Aanvullende regelingen (Hoofdstuk 10 van de wet)

Wettekst

Artikel 11e. Starters

01-01-2020 - Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 3. Heffingsgrondslag bij werk en woning (Hoofdstuk 3 van de wet)

Wettekst

Artikel 11c. Deeltijd

01-01-2020 - Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 3. Heffingsgrondslag bij werk en woning (Hoofdstuk 3 van de wet)

Wettekst

Artikel 15. Uitgaven voor inkomensvoorzieningen; in aanmerking te nemen premies voor lijfrenten; waardeaangroei

01-01-2020 - Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 3. Heffingsgrondslag bij werk en woning (Hoofdstuk 3 van de wet)

Wettekst

Artikel 11d. Ziekte, arbeidsongeschiktheid, zwangerschap en bevalling

01-01-2020 - Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 3. Heffingsgrondslag bij werk en woning (Hoofdstuk 3 van de wet)

Wettekst

Artikel 11f. Bereikbaar pensioengevend loon

01-01-2020 - Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 3. Heffingsgrondslag bij werk en woning (Hoofdstuk 3 van de wet)

Wettekst

Artikel 21bis. Kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen

01-01-2020 - Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 7. Belastingheffing van buitenlandse belastingplichtigen (Hoofdstuk 7 van de wet)

Volgende