Zoekresultaat

Vorige | Volgende
Wettekst

Artikel 15. Uitgaven voor inkomensvoorzieningen; in aanmerking te nemen premies voor lijfrenten; waardeaangroei

01-01-2021 - Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 3. Heffingsgrondslag bij werk en woning (Hoofdstuk 3 van de wet)

Wettekst

Artikel 11c. Deeltijd

01-01-2020 - Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 3. Heffingsgrondslag bij werk en woning (Hoofdstuk 3 van de wet)

Wettekst

Artikel 15. Uitgaven voor inkomensvoorzieningen; in aanmerking te nemen premies voor lijfrenten; waardeaangroei

01-01-2020 - Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 3. Heffingsgrondslag bij werk en woning (Hoofdstuk 3 van de wet)

Wettekst

Artikel 11c. Deeltijd

01-01-2021 - Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 3. Heffingsgrondslag bij werk en woning (Hoofdstuk 3 van de wet)

Wettekst

Artikel 11d. Ziekte, arbeidsongeschiktheid, zwangerschap en bevalling

01-01-2020 - Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 3. Heffingsgrondslag bij werk en woning (Hoofdstuk 3 van de wet)

Wettekst

Artikel 11f. Bereikbaar pensioengevend loon

01-01-2020 - Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 3. Heffingsgrondslag bij werk en woning (Hoofdstuk 3 van de wet)

Wettekst

Artikel 11d. Ziekte, arbeidsongeschiktheid, zwangerschap en bevalling

01-01-2021 - Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 3. Heffingsgrondslag bij werk en woning (Hoofdstuk 3 van de wet)

Wettekst

Artikel 11f. Bereikbaar pensioengevend loon

01-01-2021 - Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 3. Heffingsgrondslag bij werk en woning (Hoofdstuk 3 van de wet)

Wettekst

Artikel 21bis. Kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen

01-01-2020 - Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 7. Belastingheffing van buitenlandse belastingplichtigen (Hoofdstuk 7 van de wet)

Wettekst

Artikel 21bis. Kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen

01-01-2021 - Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 7. Belastingheffing van buitenlandse belastingplichtigen (Hoofdstuk 7 van de wet)

Vorige | Volgende