Zoekresultaat

Volgende
Jurisprudentie

Crisisheffing beheermaatschappij betaald voetbalorganisatie / geen strijd artikel 1 EP

LB - Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland - 14/2579 en 15/859 - ECLI:NL:RBNNE:2018:704 - 15-02-2018

Jurisprudentie

Crisisheffing voor BVO verminderd met buitenlanddagen

LB - Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland - 14/2578 en 15/858 - ECLI:NL:RBNNE:2018:703 - 15-02-2018

Jurisprudentie

Stichting die ten doel heeft het organiseren van een muziek- en kunstfestival is geen ANBI

IB / S&E / VPB - Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland - 12/558, 13/984 - ECLI:NL:RBNNE:2013:3310 - 30-05-2013

Jurisprudentie

Thincapregeling vereist geen groepsverband tussen rentebetaler en renteontvanger

VPB - Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland - 13/3401 - ECLI:NL:RBNNE:2014:5182 - 09-10-2014

Jurisprudentie

Verhuurderheffing voor hofjesstichting / geen strijd met artikel 1 EP en artikel 26 IVBPR

Alg - Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland - 18/79 - ECLI:NL:RBNNE:2018:3667 - 20-09-2018

Jurisprudentie

Geen recht op aftrek voorbelasting stichtingskosten apotheek / formele voorwaarden

BTW - Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland - 16/2438 - ECLI:NL:RBNNE:2018:1495 - 26-04-2018

Jurisprudentie

Stichting op grond van gewekt vertrouwen btw-ondernemer tot april 2013

BTW - Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland - 16/1638, 16/1639 en 16/1640 - ECLI:NL:RBNNE:2019:718 - 26-02-2019

Jurisprudentie

Artikel 1 Eerste Protocol EVRM niet geschonden door invoering van Wet Uniformering Loonbegrip

LB - Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland - 13/3456 - ECLI:NL:RBNNE:2014:2860 - 05-06-2014

Jurisprudentie

Geen aanmerkelijk belang /geen dienstbetrekking / geen (gebruikelijk) loon

LB - Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland - 16/2656, 16/2657 en 16/2658 - ECLI:NL:RBNNE:2018:1197 - 05-04-2018

Jurisprudentie

Geen afdrachtvermindering onderwijs voor veiligheidsopleidingen

LB - Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland - 15/3662 en 13/3663 - ECLI:NL:RBNNE:2017:1685 - 09-05-2017

Volgende