Zoekresultaat

Volgende
Jurisprudentie

Pseudo-eindheffing excessieve vertrekvergoeding blijft in stand

LB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 15/4355 - ECLI:NL:RBNHO:2018:4373 - 18-05-2018

Jurisprudentie

Pseudo-eindheffing hoog loon niet strijdig met verdragen / geen verboden staatssteun

LB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 14/4720 - ECLI:NL:RBNHO:2018:8201 - 05-10-2018

Jurisprudentie

Terechte heffing excessieve vertrekvergoeding over transfersom voetballer

LB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 14/1376 - ECLI:NL:RBNHO:2017:3212 - 24-04-2017

Jurisprudentie

Tevergeefs beroep van werkgever tegen crisisheffing

LB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 13/5170 - ECLI:NL:RBNHO:2015:5614 - 10-07-2015

Jurisprudentie

Terechte pseudo-eindheffing excessieve vertrekvergoeding

LB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 15/5389 - ECLI:NL:RBNHO:2017:5606 - 07-07-2017

Jurisprudentie

Waarderingsvoorschriften pensioen niet strijdig met goed koopmanschap of artikel 1 EP

P&L / VPB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 17/1087 - ECLI:NL:RBNHO:2018:10861 - 17-12-2018

Jurisprudentie

Crisisheffing van bijna 50% van winst over jaar leidt niet tot individuele en buitensporige last

LB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 13/5128 - ECLI:NL:RBNHO:2015:11906 - 10-07-2015

Jurisprudentie

Crisisheffing over incidentele loonbetalingen in 2012 in strijd met voorzienbaarheidsbeginsel

LB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 14/1920 en 14/2775 - ECLI:NL:RBNHO:2014:11714 - 09-12-2014

Jurisprudentie

Crisisheffing over incidentele loonbetaling in 2012 is in strijd met voorzienbaarheidsbeginsel

LB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 14/1880 - ECLI:NL:RBNHO:2014:11461 - 04-12-2014

Jurisprudentie

Geen Vpb-vrijstelling voor pensioenfonds wegens nevenactiviteiten

P&L / VPB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 14/550, 14/820 en 14/1201 - ECLI:NL:RBNHO:2014:5669 - 25-06-2014

Volgende