Zoekresultaat

Volgende
Jurisprudentie

Rvu-heffing / vrijwillige ontslagregeling / betalingen gedurende opzegtermijn

LB - Uitspraak Rechtbank Den Haag - 18/3414 - ECLI:NL:RBDHA:2019:11233 - 12-09-2019

Jurisprudentie

Pseudo-eindheffing discrimineert niet

LB - Uitspraak Rechtbank Den Haag - 14/643 - ECLI:NL:RBDHA:2014:9329 - 12-06-2014

Jurisprudentie

Pseudo-eindheffing hoog loon (crisisheffing) niet ongeoorloofd

LB - Uitspraak Rechtbank Den Haag - 14/1271 - ECLI:NL:RBDHA:2014:7439 - 12-06-2014

Jurisprudentie

Pseudo-eindheffing hoog loon bij voetbalclub in Eredivisie blijft gehandhaafd

LB - Uitspraak Rechtbank Den Haag - 14/3368 - ECLI:NL:RBDHA:2015:487 - 15-01-2015

Jurisprudentie

Recht op levering aandelen behoort tot grondslag excessieve vertrekvergoeding

LB - Uitspraak Rechtbank Den Haag - 18/7984 - ECLI:NL:RBDHA:2019:11920 - 14-11-2019

Jurisprudentie

Crisisheffing is geoorloofd

LB - Uitspraak Rechtbank Den Haag - 14/905 - ECLI:NL:RBDHA:2014:14211 - 28-10-2014

Jurisprudentie

Crisheffing niet in strijd met wettelijk systeem, EVRM en BUPO

LB - Uitspraak Rechtbank Den Haag - 14/1747 - ECLI:NL:RBDHA:2014:14210 - 28-10-2014

Jurisprudentie

Crisisheffing niet in strijd met wetssystematiek en mensenrechtenverdragen

LB - Uitspraak Rechtbank Den Haag - 13/9673 en 13/9684 - ECLI:NL:RBDHA:2014:5581 - 07-05-2014

Jurisprudentie

Crisisheffing hoge lonen niet ongeoorloofd / inspecteur mocht bezwaar afwijzen indien werkgever geen gebruik wilde maken van vaststellingsovereenkomst

LB - Uitspraak Rechtbank Den Haag - 13/9597 - ECLI:NL:RBDHA:2014:5590 - 07-05-2014

Jurisprudentie

Rechtbank Den Haag laat crisisheffing in stand / heffing niet in strijd met het internationale gelijkheidsbeginsel

LB - Uitspraak Rechtbank Den Haag - 13/9914 - ECLI:NL:RBDHA:2014:5589 - 07-05-2014

Volgende