Zoekresultaat

Volgende
Jurisprudentie

Maatstaven vaststelling dienstbetrekking / toepassing pseudo-eindheffing

LB - Arrest Hoge Raad - 19/03059 - ECLI:NL:HR:2020:820 - 01-05-2020

Jurisprudentie

Prematuur bezwaarschrift terecht niet-ontvankelijk verklaard omdat het niet is gericht tegen later opgelegde naheffingsaanslag

FB / LB - Arrest Hoge Raad - 14/05857 - ECLI:NL:HR:2015:2485 - 11-09-2015

Jurisprudentie

Heffing over excessieve vertrekvergoeding niet strijdig met artikel 1 Eerste Protocol EVRM

LB - Arrest Hoge Raad - 13/01431 - ECLI:NL:HR:2014:1463 - 20-06-2014

Jurisprudentie

Crisisheffing 2013 blijft in stand

LB - Arrest Hoge Raad - 15/00340 - ECLI:NL:HR:2016:121 - 29-01-2016

Jurisprudentie

Crisisheffing niet strijdig met artikel 45 VWEU / Handvest EU niet van toepassing

LB - Arrest Hoge Raad - 18/04670 - ECLI:NL:HR:2019:1624 - 25-10-2019

Jurisprudentie

Proefprocedure: crisisheffing 2014 blijft in stand

LB - Arrest Hoge Raad - 15/03090 - ECLI:NL:HR:2016:124 - 29-01-2016

Volgende