Zoekresultaat

Jurisprudentie

Bestuurdersaansprakelijkheid / feitelijk handelen als bestuurder

LB / BTW - Arrest Hoge Raad - 17/03101 - ECLI:NL:HR:2018:1112 - 06-07-2018

Jurisprudentie

Aansprakelijkstelling feitelijk bestuurder / ontoereikend gemotiveerd oordeel Hof

LB / BTW - Arrest Hoge Raad - 17/02362 - ECLI:NL:HR:2018:853 - 08-06-2018

Jurisprudentie

Schending Unierechtelijk verdedigingsbeginsel bij aansprakelijkstelling bestuurder? / faillissementsaanvraag door bestuurder levert geen kennelijk onbehoorlijk bestuur op

FB / LB / BTW - Arrest Hoge Raad - 13/01940 - ECLI:NL:HR:2015:2161 - 14-08-2015

Jurisprudentie

Bestuurdersaansprakelijkheid / criteria voor kennelijk onbehoorlijk bestuur

FB / LB / BTW - Arrest Hoge Raad - 15/02939 - ECLI:NL:HR:2017:530 - 31-03-2017