Zoekresultaat

Jurisprudentie

Prematuur bezwaarschrift terecht niet-ontvankelijk verklaard omdat het niet is gericht tegen later opgelegde naheffingsaanslag

FB / LB - Arrest Hoge Raad - 14/05857 - ECLI:NL:HR:2015:2485 - 11-09-2015

Jurisprudentie

Schending Unierechtelijk verdedigingsbeginsel bij aansprakelijkstelling bestuurder? / faillissementsaanvraag door bestuurder levert geen kennelijk onbehoorlijk bestuur op

FB / LB / BTW - Arrest Hoge Raad - 13/01940 - ECLI:NL:HR:2015:2161 - 14-08-2015

Jurisprudentie

Bestuurdersaansprakelijkheid / criteria voor kennelijk onbehoorlijk bestuur

FB / LB / BTW - Arrest Hoge Raad - 15/02939 - ECLI:NL:HR:2017:530 - 31-03-2017