Zoekresultaat

Vorige | Volgende
Jurisprudentie

Crisisheffing heeft niet tot individuele en buitensporige last geleid

LB - Arrest Hoge Raad - 16/04357 - ECLI:NL:HR:2017:609 - 07-04-2017

Jurisprudentie

Bezwaar tegen niet-afgedragen bedrag aan loonheffingen terecht niet-ontvankelijk verklaard

LB - Arrest Hoge Raad - 14/03580 - ECLI:NL:HR:2015:142 - 30-01-2015

Jurisprudentie

Nederland kan waarde van het pensioen van iemand die in Singapore woont niet belasten

LB - Arrest Hoge Raad - 37.657 - 05-09-2003

Jurisprudentie

Over uitkering van saldo pensioenvermogen aan erfgenaam was loonbelasting verschuldigd

LB - Arrest Hoge Raad - 37.540 - 20-12-2002

Jurisprudentie

Geen crisisheffing voor op heffingstijdstip niet meer bestaande inhoudingsplichtige

LB - Arrest Hoge Raad - 18/01666 - ECLI:NL:HR:2018:2308 - 14-12-2018

Jurisprudentie

Als een loon beschikbaar is van een werknemer met soortgelijke werkzaamheden als die van de dga, is toepassing van ‘afroommethode’ niet aan de orde

LB - Arrest Hoge Raad - 15/02880 - ECLI:NL:HR:2016:1269 - 24-06-2016

Vorige | Volgende