Zoekresultaat

Volgende
Jurisprudentie

Overdracht nationaal pensioen naar pensioenregeling EU/ geen herwaardering

Alg / SV - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑132/18 P - ECLI:EU:C:2019:413 - 15-05-2019

Jurisprudentie

Zweedse berekening gegarandeerd pensioen / pro-rataberekening niet toegestaan

P&L / SV - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-189/16 - ECLI:EU:C:2017:946 - 07-12-2017

Jurisprudentie

Belgische inhoudingen op pensioenuitkeringen aan niet-inwoner strijdig met EU-recht

P&L / SV - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-269/15 - ECLI:EU:C:2016:802 - 26-10-2016

Jurisprudentie

Zweedse bronheffing voor buitenlandse pensioenfondsen niet in strijd met EU-recht

VPB - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-252/14 - ECLI:EU:C:2016:402 - 02-06-2016

Jurisprudentie

Prejudiciële vragen over Duitse bronbelasting voor buitenlandse pensioenfondsen

VPB - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-641/17 - 19-12-2017

Jurisprudentie

Italiaanse pensioenregeling niet discriminatoir voor geëmigreerde Italianen

Alg - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑168/19 en C‑169/19 - ECLI:EU:C:2020:338 - 30-04-2020

Jurisprudentie

Duitse bronbelasting voor niet-ingezeten pensioenfondsen / strijd met Unierecht

Alg - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑641/17 - ECLI:EU:C:2019:960 - 13-11-2019

Jurisprudentie

Regeling van Luxemburgs belastingkrediet voor gepensioneerden strijdig met EU-recht

LB / P&L - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-300/15 - ECLI:EU:C:2016:361 - 26-05-2016

Jurisprudentie

Discriminerende Finse belasting van dividenduitkeringen aan niet-ingezeten pensioenfondsen

VPB - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-342/10 - ECLI:EU:C:2012:1538 - 08-11-2012

Jurisprudentie

Toepassing btw-vrijstelling bij gemeenschappelijke beleggingsfondsen

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-464/12 - ECLI:EU:C:2014:139 - 13-03-2014

Volgende