Zoekresultaat

Jurisprudentie

Onterechte weigering om een belastingkrediet toe te kennen

VPB - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C-628/15 - ECLI:EU:C:2016:1002 - 21-12-2016

Jurisprudentie

Conclusie A-G Hof van Justitie over fiscale-eenheidsregime Wet Vpb

VPB - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C-398/16 en C-399/16 - ECLI:EU:C:2017:807 - 25-10-2017

Jurisprudentie

Duitse bepaling inzake vermindering van belastbare winst strijdig met EU-recht

VPB - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C-685/16 - ECLI:EU:C:2018:70 - 07-02-2018

Jurisprudentie

Franse bronheffing op uitgekeerde dividenden is discriminatoir

VPB - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C-575/17 - ECLI:EU:C:2018:650 - 07-08-2018

Jurisprudentie

Kwalificeert Duitse saneringsregeling als verboden staatssteun?

VPB - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C‑203/16 P - ECLI:EU:C:2017:1017 - 20-12-2017

Jurisprudentie

Collectieve beleggingsinstellingen vallen buiten toepassingsgebied Moeder-dochterrichtlijn

VPB - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - Zaak C-448/15 - ECLI:EU:C:2016:808 - 26-10-2016

Jurisprudentie

A-G HvJ: Deense regeling voor buitenlandse icbe’s strijdig met EU-recht

VPB - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C-480/16 - ECLI:EU:C:2017:1015 - 20-12-2017