Zoekresultaat

Jurisprudentie

Verschil in verjaringstermijnen VK niet strijdig met Unierecht

FB / BTW - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C‑38/16 - ECLI:EU:C:2017:163 - 02-03-2017

Jurisprudentie

Procedurele rechten in nationale procedure voor inning van btw

FB / BTW - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C‑298/16 - ECLI:EU:C:2017:650 - 07-09-2017