Zoekresultaat

Vorige
Jurisprudentie

Cosmetisch product met gedenatureerde alcohol genuttigd als drank / toch vrijstelling accijns

Alg - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C-567/17 - ECLI:EU:C:2018:960 - 28-11-2018

Jurisprudentie

Italiaanse (belasting)regeling voor energie-intensieve bedrijven toelaatbaar?

Alg - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C-189/15 - ECLI:EU:C:2016:287 - 21-04-2016

Jurisprudentie

Italiaanse belasting op financiële transacties niet strijdig met EU-recht

Alg - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C‑565/18 - ECLI:EU:C:2019:1029 - 28-11-2019

Vorige