Zoekresultaat

Vorige | Volgende
Jurisprudentie

Hof van Justitie volgens A-G niet bevoegd in Duitse zaak over belastinggeheim

Alg - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C‑620/19 - ECLI:EU:C:2020:649 - 03-09-2020

Jurisprudentie

Verenigd Koninkrijk mag mededingingsvoorwaarde opleggen aan publiekrechtelijke instellingen

BTW - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C- 633/15 - ECLI:EU:C:2016:999 - 21-12-2016

Jurisprudentie

Aftrek van voorbelasting is ook achteraf nog mogelijk

BTW - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C-140/17 - ECLI:EU:C:2018:273 - 19-04-2018

Jurisprudentie

België mag advocatendiensten volgens A-G Sharpston niet meer vrijstellen van btw

BTW - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C-543/14 - ECLI:EU:C:2016:157 - 10-03-2016

Jurisprudentie

Onterechte weigering om een belastingkrediet toe te kennen

VPB - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C-628/15 - ECLI:EU:C:2016:1002 - 21-12-2016

Jurisprudentie

Plaats van dienst / overdracht van broeikasgasemissierechten

BTW - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C-453/15 - ECLI:EU:C:2016:639 - 07-09-2016

Jurisprudentie

Geen rechtstreekse werking artikel 132, lid 1, onder m, Btw-richtlijn

BTW - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C‑488/18 - ECLI:EU:C:2019:942 - 07-11-2019

Jurisprudentie

Leerlingenvervoer door gemeente wordt volgens A-G Hof van Justitie EU in beginsel niet als ondernemer verricht

BTW - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C‑520/14 - ECLI:EU:C:2015:855 - 23-12-2015

Jurisprudentie

Sociale zekerheid van migrerende werknemers / begrip werkzaamheden in loondienst

SV - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C-322/17 - ECLI:EU:C:2018:818 - 04-10-2018

Jurisprudentie

Sociale zekerheid van migrerende werknemers; begrip werkzaamheden in loondienst

SV - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C‑322/17 - ECLI:EU:C:2018:818 - 04-10-2018

Vorige | Volgende