Zoekresultaat

Volgende
Jurisprudentie

Geen Zweeds gegarandeerd pensioen vanwege Poolse pensioeninkomsten

SV - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C-189/16 - ECLI:EU:C:2017:329 - 03-05-2017

Jurisprudentie

Overheidslichaam is btw verschuldigd over tolheffing

BTW - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C-344/15 - ECLI:EU:C:2016:661 - 08-09-2016

Jurisprudentie

A-G Hof van Justitie EU concludeert in zeevarenden-zaak van twee Oostenrijkers

SV - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C-465/14 - ECLI:EU:C:2016:77 - 04-02-2016

Jurisprudentie

Btw-vrijstelling voor door woon-zorgcentrum verrichte leveringen en diensten

BTW - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C-335/14 - ECLI:EU:C:2015:464 - 09-07-2015

Jurisprudentie

Btw-plicht / erkenning van advocaat als instelling van sociale aard?

BTW - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C‑846/19 - ECLI:EU:C:2021:17 - 14-01-2021

Jurisprudentie

Nadere uitleg over werkingssfeer artikel 132, lid 1, onder f Btw-richtlijn

BTW - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C-605/15 - ECLI:EU:C:2017:150 - 01-03-2017

Jurisprudentie

Duitsland legt btw-vrijstellingsregeling te beperkt uit

BTW - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C‑616/15 - ECLI:EU:C:2017:272 - 05-04-2017

Jurisprudentie

Geen btw-vrijstelling voor beleggingsbeheerdiensten die door derden worden verricht

BTW - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C‑235/19 - ECLI:EU:C:2020:380 - 14-05-2020

Jurisprudentie

Nederlandse herzieningsregeling is volgens A-G Hof van Justitie richtlijnconform

BTW - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C‑791/18 - ECLI:EU:C:2020:144 - 03-03-2020

Jurisprudentie

Portugese heffingstechniek over dividenden aan icbe’s niet strijdig met EU-recht

Alg - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C‑545/19 - ECLI:EU:C:2021:372 - 06-05-2021

Volgende