Zoekresultaat

Volgende
Jurisprudentie

Geen overdrachtsbelasting voor het Kadaster / definitie openbaar lichaam

WBR - Conclusie Advocaat-Generaal - 39.339 (AU7739) - 01-11-2005

Jurisprudentie

Uitleg 'verbonden lichaam' en eenderdebelang-criterium bij verkrijging belangen in onroerendzaaklichamen

WBR - Conclusie Advocaat-Generaal - 08/04451 (BI8506), 08/04453 (BI8509) en 08/04454 (BI8516) - 02-06-2009

Jurisprudentie

Uitleg 'verbonden lichaam' en eenderdebelang-criterium bij verkrijging belangen in onroerendzaaklichamen

WBR - Conclusie Advocaat-Generaal - 08/04451 (BI8506), 08/04453 (BI8509) en 08/04454 (BI8516) - 02-06-2009

Jurisprudentie

A-G: Interne-reorganisatievrijstelling niet van toepassing omdat BV door certificering van haar aandelen buiten het concern valt

WBR - Conclusie Advocaat-Generaal - 08/04478 (BL5558) - 04-02-2010

Jurisprudentie

A-G: Verkrijging aandelen in opslagruimteverhuur- en dienstenbedrijf / onroerende-zaaklichaam?

WBR - Conclusie Advocaat-Generaal - 20/00081 - ECLI:NL:PHR:2020:717 - 20-08-2020

Jurisprudentie

Geen cassatieberoep mogelijk tegen constructie waarbij overdrachtsbelasting wordt ontgaan door plaatsing van preferente aandelen bij een vriend

WBR - Conclusie Advocaat-Generaal - 11/02194 (BV1922) - 30-12-2011

Jurisprudentie

Maatstaf van heffing bij terugverkrijging economische eigendom kantoorpand

WBR - Conclusie Advocaat-Generaal - 19/05501 - ECLI:NL:PHR:2020:540 - 28-05-2020

Jurisprudentie

Gebouw waarin hospice is gevestigd, is woning voor overdrachtsbelasting

WBR - Conclusie Advocaat-Generaal - 16/02257 - ECLI:NL:PHR:2016:1221 - 23-11-2016

Volgende