Zoekresultaat

Volgende
Jurisprudentie

Terugwerkende kracht heffing over excessieve vertrekvergoeding niet strijdig met EVRM

LB - Conclusie Advocaat-Generaal - 13/01431 - ECLI:NL:PHR:2013:979 - 24-09-2013

Jurisprudentie

Crisisheffing 2013 volgens A-G Wattel deels in strijd met eigendomsrecht

LB - Conclusie Advocaat-Generaal - 15/00340 - ECLI:NL:PHR:2015:947 - 18-06-2015

Jurisprudentie

Crisisheffing verdragsbestendig

LB - Conclusie Advocaat-Generaal - 18/04670 - ECLI:NL:PHR:2019:633 - 13-06-2019

Jurisprudentie

Dga heeft pensioen prijsgegeven / heffing eerder te laag dan te hoog

LB - Conclusie Advocaat-Generaal - 17/03827 - ECLI:NL:PHR:2018:1214 - 30-10-2018

Jurisprudentie

Crisisheffing 2014 (verlenging eerste eenmalige crisisheffing) volgens A-G Wattel deels in strijd met eigendomsrecht

LB - Conclusie Advocaat-Generaal - 15/03090 - ECLI:NL:PHR:2015:2304 - 17-11-2015

Jurisprudentie

Pensioenstichting van KNVB moet zelf LB inhouden over (via clubs) terugbetaalde premies aan buitenlandse beroepsvoetballers / geen 35%-aftrek

LB - Conclusie Advocaat-Generaal - 09/03655 (BM7364) - 18-05-2010

Jurisprudentie

Geen crisisheffing voor op heffingstijdstip niet meer bestaande inhoudingsplichtige

LB - Conclusie Advocaat-Generaal - 18/01666 - ECLI:NL:PHR:2018:1039 - 25-09-2018

Jurisprudentie

Geen crisisheffing voor op heffingstijdstip niet meer bestaande inhoudingsplichtige

LB - Conclusie Advocaat-Generaal - 18/01666 - ECLI:NL:PHR:2018:1039 - 25-09-2018

Jurisprudentie

Vertrekregeling niet van toepassing op optierechten die onvoorwaardelijk zijn geworden in jaar van beëindiging dienstbetrekking

LB - Conclusie Advocaat-Generaal - 16/01732 - ECLI:NL:PHR:2016:900 - 18-08-2016

Volgende