Zoekresultaat

Volgende
Jurisprudentie

Terugwerkende kracht heffing over excessieve vertrekvergoeding niet strijdig met EVRM

LB - Conclusie Advocaat-Generaal - 13/01431 - ECLI:NL:PHR:2013:979 - 24-09-2013

Jurisprudentie

Immigratie van pensioen-BV naar Nederland leidt tot belaste vrijval van pensioenverplichting

P&L / VPB - Conclusie Advocaat-Generaal - 14/06531 - ECLI:NL:PHR:2015:1672 - 13-07-2015

Jurisprudentie

Crisisheffing 2013 volgens A-G Wattel deels in strijd met eigendomsrecht

LB - Conclusie Advocaat-Generaal - 15/00340 - ECLI:NL:PHR:2015:947 - 18-06-2015

Jurisprudentie

Crisisheffing verdragsbestendig

LB - Conclusie Advocaat-Generaal - 18/04670 - ECLI:NL:PHR:2019:633 - 13-06-2019

Jurisprudentie

Maatstaven vaststelling dienstbetrekking / toepassing pseudo-eindheffing

LB - Arrest Hoge Raad - 19/03059 - ECLI:NL:HR:2020:820 - 01-05-2020

Jurisprudentie

Pensioen BV moest toekomstige uitkeringen tegen 4 procent contant maken

Alg - Arrest Hoge Raad - 35.489 - 14-07-2000

Jurisprudentie

Toezegging Staatssecretaris gold alleen als er daadwerkelijk een nadeel was

VPB - Arrest Hoge Raad - 35.857 - 21-09-2001

Jurisprudentie

Dga heeft pensioen prijsgegeven / heffing eerder te laag dan te hoog

LB - Conclusie Advocaat-Generaal - 17/03827 - ECLI:NL:PHR:2018:1214 - 30-10-2018

Volgende