Zoekresultaat

Volgende
Jurisprudentie

Heffing excessieve vertrekvergoeding verminderd door toepassing 30%-regeling

LB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 16/00660 t/m 16/00663 - ECLI:NL:GHARL:2017:8189 - 19-09-2017

Jurisprudentie

Waardering stamrechtverplichting; toepassing voorgeschreven rekenrente

VPB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 19/00905 - ECLI:NL:GHARL:2020:5098 - 30-06-2020

Jurisprudentie

Crisisheffing voor verlieslijdende voetbalclub geen buitensporige last

LB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 16/01357 en 16/01358 - ECLI:NL:GHARL:2018:4825 - 29-05-2018

Jurisprudentie

Belastingdienst hanteert niet-gepubliceerd beleid op grond waarvan btw-heffing ter zake van vermogensbeheer voor pensioenstichting achterwege blijft

BTW - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 11/00015 t/m 11/00017 - ECLI:NL:GHARL:2014:2687 - 01-04-2014

Jurisprudentie

Crisisheffing voor verlieslijdende voetbalclub geen buitensporige last

LB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 16/01357 en 16/01358 - ECLI:NL:GHARL:2018:4825 - 29-05-2018

Jurisprudentie

Geen belaste vrijval van pensioen in eerste jaar na vestiging van pensioen-BV in Nederland

P&L / VPB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 14/00074 - ECLI:NL:GHARL:2014:9138 - 25-11-2014

Jurisprudentie

Steunstichting van niet als ANBI kwalificerende stichting is evenmin een ANBI

IB / S&E / VPB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 14/01076 - ECLI:NL:GHARL:2015:5000 - 07-07-2015

Jurisprudentie

Stichting is niet btw-plichtig voor geboden dagbesteding omdat deze essentieel is voor de verzorging en verpleging door AWBZ-instellingen

BTW - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 101/06 - ECLI:NL:GHLEE:2007:BB7492 - 07-11-2007

Jurisprudentie

Crisisheffing over (maart) 2013 en 2014 terecht afgedragen / aandelenoptierechten

LB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 17/00013 en 17/00014 - ECLI:NL:GHARL:2018:5938 - 26-06-2018

Jurisprudentie

Werkgever mag door dienstverleners in rekening gebrachte omzetbelasting aftrekken voor werkzaamheden ten behoeve van pensioenfonds

BTW - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 11/00010 t/m 11/00014 - ECLI:NL:GHARL:2014:2685 - 01-04-2014

Volgende