Zoekresultaat

Volgende
Jurisprudentie

Overdracht vastgoed / splitsingsvrijstelling niet van toepassing

WBR - Uitspraak Hof Amsterdam - 18/00109 - ECLI:NL:GHAMS:2021:278 - 26-01-2021

Jurisprudentie

Belasting die wegens interne reorganisatie ter zake van verkrijging van perceel grond niet is geheven, wordt BV alsnog verschuldigd door certificering van aandelen

WBR - Uitspraak Hof Amsterdam - 07/00436 (BF6669) - 25-09-2008

Jurisprudentie

Geen vrijstelling kapitaalsbelasting voor inbreng door ieder van twee (Italiaanse) vennootschappen van 50% van de aandelen in een Italiaanse vennootschap in een nieuw opgerichte Nederlandse BV

WBR - Uitspraak Hof Amsterdam - 03/04110 (AS3142) - 07-01-2005

Jurisprudentie

Ruilverkavelingsvrijstelling geldt ook voor deelnemer die slechts geld inbrengt en uitsluitend grond voor de stichting van een bedrijfswoning verwerft

WBR - Uitspraak Hof Amsterdam - 10/00693 (BU3092) - 27-10-2011

Jurisprudentie

Antilliaanse NV is bij remigratie kapitaalsbelasting verschuldigd

WBR - Uitspraak Hof Amsterdam - 02/00900 - 29-04-2003

Jurisprudentie

Gebouw waarin hospice is gevestigd kwalificeert voor overdrachtsbelasting als woning

WBR - Uitspraak Hof Amsterdam - 15/00729 - ECLI:NL:GHAMS:2016:2522 - 17-03-2016

Jurisprudentie

Verkregen holding met 95%-belang in subholding met werkmaatschappijen drijft onderneming / vrijstelling kapitaalsbelasting mogelijk ondanks kort opvolgende aandelenvervreemding

WBR - Uitspraak Hof Amsterdam - 03/03807 (AT1596) - 11-02-2005

Volgende