Zoekresultaat

Vorige | Volgende
Wettekst

Artikel 16. Afkoop kleine pensioenen en afkoop bovenmatig pensioen

01-01-2020 - Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling - Hoofdstuk 5. Uitruil, afkoop en gelijke behandeling

Wettekst

Artikel 51. Schade voor derden bij pensioenuitvoerders

01-01-2020 - Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling - Hoofdstuk 10. Boeteregeling

Wettekst

Artikel 17e. Waardeoverdracht nieuw klein pensioen

01-01-2020 - Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling - Hoofdstuk 6. Waardeoverdracht

Wettekst

Artikel 56. Overgangsrecht Wet waardeoverdracht klein pensioen

01-01-2020 - Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling - Hoofdstuk 11. Overige en slotbepalingen

Wettekst

Artikel 5a. Informatie over reglementair te bereiken pensioenaanspraken

01-01-2020 - Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling - Hoofdstuk 2. Informatie

Wettekst

Artikel 8. Verstrekken informatie aan deelnemers vrijwillige pensioenregeling

01-01-2020 - Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling - Hoofdstuk 2. Informatie

Wettekst

Artikel 14e. Inwinnen van informatie door pensioenuitvoerder

01-01-2020 - Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling - Hoofdstuk 4a. Beleggingen en zorgplicht

Wettekst

Artikel 1a. Nadere regels arbeidsongeschiktheidspensioen

01-01-2020 - Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling - Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Wettekst

Artikel 7a. Verstrekken informatie voorafgaand aan of bij pensioeningang

01-01-2020 - Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling - Hoofdstuk 2. Informatie

Wettekst

Artikel 7b. Jaarlijkse informatieverstrekking aan pensioengerechtigden

01-01-2020 - Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling - Hoofdstuk 2. Informatie

Vorige | Volgende