Zoekresultaat

Volgende
Wettekst

Artikel 17f. Waardeoverdracht bestaand klein pensioen

01-01-2020 - Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling - Hoofdstuk 6. Waardeoverdracht

Wettekst

Artikel 9e. Pensioenregister

01-01-2020 - Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling - Hoofdstuk 2. Informatie

Wettekst

Artikel 9c. Het uniform pensioenoverzicht

01-01-2020 - Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling - Hoofdstuk 2. Informatie

Wettekst

Artikel 2. Informatie over de pensioenregeling

01-01-2020 - Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling - Hoofdstuk 2. Informatie

Wettekst

Artikel 42. Overeenkomst met pensioenbewaarder

01-01-2020 - Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling - Hoofdstuk 9a. Pensioenbewaarder

Wettekst

Artikel 11. Waarborging goed bestuur

01-01-2020 - Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling - Hoofdstuk 3. Fondsbestuur

Wettekst

Artikel 5. Informatie over vermindering van pensioenaanspraken en pensioenrechten

01-01-2020 - Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling - Hoofdstuk 2. Informatie

Wettekst

Artikel 17. Gelijke behandeling bij pensioenovereenkomsten met onbepaalde verhouding tussen pensioensoorten

01-01-2020 - Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling - Hoofdstuk 5. Uitruil, afkoop en gelijke behandeling

Wettekst

Artikel 9a. Algemene eisen uniform pensioenoverzicht

01-01-2020 - Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling - Hoofdstuk 2. Informatie

Volgende