Zoekresultaat

Volgende
Fiscale Cijfers

2.15 Pseudo-eindheffing ontslagvergoeding, backservice en crisisheffing

LB - Fiscale Cijfers - 01-01-2018

Fiscale Cijfers

2.19 Pseudo-eindheffing excessieve vertrekvergoeding, RVU en crisisheffing

LB - Fiscale Cijfers - 01-01-2019

Fiscale Cijfers

3.15 Dienstverleningslichamen

VPB - Fiscale Cijfers - 01-01-2019

Fiscale Cijfers

3.15 Dienstverleningslichamen

VPB - Fiscale Cijfers - 01-01-2018

Fiscale Cijfers

3.1 Tarieven vennootschapsbelasting

VPB - Fiscale Cijfers - 01-01-2018

Fiscale Cijfers

3.1 Tarieven vennootschapsbelasting

VPB - Fiscale Cijfers - 01-01-2019

Fiscale Cijfers

6.10.1 Maximale opbouwpercentages pensioenregelingen en maximumpensioenniveau

P&L / SV - Fiscale Cijfers - 01-01-2019

Fiscale Cijfers

6.9 AOW-leeftijd

P&L / SV - Fiscale Cijfers - 01-01-2019

Fiscale Cijfers

6.10.1 Maximale opbouwpercentages pensioenregelingen en maximumpensioenniveau

SV / P&L - Fiscale Cijfers - 01-01-2018

Fiscale Cijfers

3.17 Inhoudingsvrijstelling dividendbelasting vrijgestelde Vpb-lichamen

VPB - Fiscale Cijfers - 01-01-2019

Volgende