Zoekresultaat

Vorige | Volgende
Fiscale Cijfers

6.5.5 Bedragen sociale uitkeringen per 1 januari 2018

P&L / SV - Fiscale Cijfers - 01-01-2020

Fiscale Cijfers

6.5.3 Bedragen sociale uitkeringen per 1 januari 2019

P&L / SV - Fiscale Cijfers - 01-01-2020

Fiscale Cijfers

6.5.2 Bedragen sociale uitkeringen per 1 juli 2019

P&L / SV - Fiscale Cijfers - 01-01-2020

Fiscale Cijfers

6.5.1 Bedragen sociale uitkeringen per 1 januari 2020

P&L / SV - Fiscale Cijfers - 01-01-2020

Fiscale Cijfers

6.5.4 Bedragen sociale uitkeringen per 1 juli 2018

P&L / SV - Fiscale Cijfers - 01-01-2020

Fiscale Cijfers

6.7 Fiscale marktrente

P&L / SV - Fiscale Cijfers - 01-01-2020

Fiscale Cijfers

6.10.2 Premiestaffels beschikbarepremieregelingen en nettopensioenregelingen

P&L / SV - Fiscale Cijfers - 01-01-2020

Fiscale Cijfers

6.8 U- en T-rendement

P&L / SV - Fiscale Cijfers - 01-01-2020

Fiscale Cijfers

6.1 Premies volksverzekeringen

P&L / SV - Fiscale Cijfers - 01-01-2020

Fiscale Cijfers

6.5 Sociale uitkeringen

P&L / SV - Fiscale Cijfers - 01-01-2020

Vorige | Volgende