Zoekresultaat

Volgende
Jurisprudentie

Geen overdrachtsbelasting voor het Kadaster / definitie openbaar lichaam

WBR - Conclusie Advocaat-Generaal - 39.339 (AU7739) - 01-11-2005

Jurisprudentie

Geen overdrachtsbelasting door splitsingsvrijstelling / zakelijke overwegingen

WBR - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 16/884 - ECLI:NL:RBNHO:2018:1050 - 31-01-2018

Jurisprudentie

Overdracht vastgoed / splitsingsvrijstelling niet van toepassing

WBR - Uitspraak Hof Amsterdam - 18/00109 - ECLI:NL:GHAMS:2021:278 - 26-01-2021

Jurisprudentie

Uitleg 'verbonden lichaam' en eenderdebelang-criterium bij verkrijging belangen in onroerendzaaklichamen

WBR - Conclusie Advocaat-Generaal - 08/04451 (BI8506), 08/04453 (BI8509) en 08/04454 (BI8516) - 02-06-2009

Jurisprudentie

Uitleg 'verbonden lichaam' en eenderdebelang-criterium bij verkrijging belangen in onroerendzaaklichamen

WBR - Conclusie Advocaat-Generaal - 08/04451 (BI8506), 08/04453 (BI8509) en 08/04454 (BI8516) - 02-06-2009

Jurisprudentie

Fusie heeft niet hoofdzakelijk plaatsgevonden op grond van zakelijke overwegingen / stichting komt niet in aanmerking voor fusievrijstelling

WBR - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 14/7158 - ECLI:NL:RBGEL:2015:5800 - 17-09-2015

Jurisprudentie

Vrijstelling overdrachtsbelasting voor openbare lichamen moet ruim worden uitgelegd / verkrijging door Kadaster valt (nog steeds) onder de vrijstelling

WBR - Arrest Hoge Raad - 39.339 (AU7739) - 10-03-2006

Jurisprudentie

Naheffingsaanslag overdrachtsbelasting vernietigd omdat fusieresolutie gezien de letterlijke tekst wel degelijk geldt voor verhuurd bejaardencentrum

WBR - Uitspraak Hof Den Bosch - 06/00436 (BC6791) - 24-01-2008

Volgende