Zoekresultaat

Volgende
Jurisprudentie

Immigratie van pensioen-BV naar Nederland leidt tot belaste vrijval van pensioenverplichting

P&L / VPB - Conclusie Advocaat-Generaal - 14/06531 - ECLI:NL:PHR:2015:1672 - 13-07-2015

Jurisprudentie

Vrijstelling voor pensioenlichamen in casu niet van toepassing

VPB - Uitspraak Rechtbank Den Haag - 12/8613 - ECLI:NL:RBDHA:2013:8262 - 06-06-2013

Jurisprudentie

Toezegging Staatssecretaris gold alleen als er daadwerkelijk een nadeel was

VPB - Arrest Hoge Raad - 35.857 - 21-09-2001

Jurisprudentie

Activa van pensioenstichting konden niet worden gesplitst / heffingsrente deels terecht

VPB - Arrest Hoge Raad - 33.216 en 33.217 - 10-02-1999

Jurisprudentie

Waarderingsvoorschriften pensioen niet strijdig met goed koopmanschap of artikel 1 EP

P&L / VPB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 17/1087 - ECLI:NL:RBNHO:2018:10861 - 17-12-2018

Jurisprudentie

Waardering stamrechtverplichting / toepassing voorgeschreven rekenrente

VPB - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 18/4315 - ECLI:NL:RBGEL:2019:2471 - 05-06-2019

Volgende