Zoekresultaat

Volgende
Jurisprudentie

Immigratie van pensioen-BV naar Nederland leidt tot belaste vrijval van pensioenverplichting

P&L / VPB - Conclusie Advocaat-Generaal - 14/06531 - ECLI:NL:PHR:2015:1672 - 13-07-2015

Jurisprudentie

Waarderingsvoorschriften pensioen niet strijdig met goed koopmanschap of artikel 1 EP

P&L / VPB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 17/1087 - ECLI:NL:RBNHO:2018:10861 - 17-12-2018

Jurisprudentie

Inspecteur heeft fiscale balanswaarde van overgenomen pensioenverplichting terecht gecorrigeerd

P&L / VPB - Conclusie Advocaat-Generaal - 13/04121 - ECLI:NL:PHR:2014:2730 - 18-12-2014

Jurisprudentie

Geen Vpb-vrijstelling voor pensioenfonds wegens nevenactiviteiten

P&L / VPB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 14/550, 14/820 en 14/1201 - ECLI:NL:RBNHO:2014:5669 - 25-06-2014

Jurisprudentie

Actuarieel berekende pensioenvoorziening moest ook voldoen aan eisen van goed koopmansgebruik

P&L / VPB - Arrest Hoge Raad - 35.424 - ECLI:NL:HR:2000:AA6208 - 14-06-2000

Jurisprudentie

Pensioenfonds in casu niet vrijgesteld van Vpb-plicht

P&L / VPB - Conclusie Advocaat-Generaal - 15/03542 - ECLI:NL:PHR:2016:173 - 22-03-2016

Jurisprudentie

Inspecteur heeft in overnamevergoeding (voor pensioenverplichting) begrepen indexatielasten terecht niet in aftrek toegelaten

P&L / VPB - Conclusie Advocaat-Generaal - 13/04120 - ECLI:NL:PHR:2014:2729 - 18-12-2014

Jurisprudentie

Voor welk bedrag mag een fiscale voorziening voor 'zacht pensioen' worden gevormd?

P&L / VPB - Conclusie Advocaat-Generaal - 13/02283 - ECLI:NL:PHR:2014:1759 - 28-08-2014

Jurisprudentie

Geen belaste vrijval van pensioen in eerste jaar na vestiging van pensioen-BV in Nederland

P&L / VPB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 14/00074 - ECLI:NL:GHARL:2014:9138 - 25-11-2014

Jurisprudentie

Pensioengerechtigde mag afkoop klein pensioen uitstellen

LB / P&L - Uitspraak Centrale Raad van Beroep - 14/964 - ECLI:NL:CRVB:2014:4145 - 19-12-2014

Volgende