Zoekresultaat

Volgende
Wettekst

Artikel 40a. Scholingsuitgaven; afgifte EVC-verklaringen

01-01-2021 - Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 6. Persoonsgebonden aftrek

Wettekst

Artikel 26d. Werknemer bij een werkmaatschappij in geval van schenking van aandelen in een holding

01-01-2021 - Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 4. Heffingsgrondslag bij aanmerkelijk belang (hoofdstuk 4 van de wet)

Wettekst

Artikel 45f. Definitie starterslening

01-01-2021 - Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 10bis. Overgangsrecht ten gevolge van Wet herziening fiscale behandeling eigen woning

Vakliteratuur

Rubriek actuele zaken - Fiscaal Advies 2017, nr. 2

Fiscaal Advies - SV / IB / S&E / P&L - 01-03-2017 - Auteurs van Nextens

Wettekst

Artikel 40a. Scholingsuitgaven; afgifte EVC-verklaringen

01-01-2020 - Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 6. Persoonsgebonden aftrek

Wettekst

Artikel 37. Uitgaven voor specifieke zorgkosten; dieetkosten

01-01-2021 - Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 6. Persoonsgebonden aftrek

Volgende