Zoekresultaat

Volgende
Jurisprudentie

Voortijdig bezwaar tegen naheffingsaanslag is ontvankelijk / geschil over pseudo-eindheffing hoge lonen stond voldoende omlijnd vast

FB / LB - Uitspraak Hof Den Haag - 14/00008 - ECLI:NL:GHDHA:2014:2772 - 06-06-2014

Jurisprudentie

Prematuur bezwaarschrift terecht niet-ontvankelijk verklaard omdat het niet is gericht tegen later opgelegde naheffingsaanslag

FB / LB - Arrest Hoge Raad - 14/05857 - ECLI:NL:HR:2015:2485 - 11-09-2015

Wettekst

Artikel 6.35. Andere giften

01-01-2021 - Wet inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 6. Persoonsgebonden aftrek

Wettekst

Artikel 4.14. Forfaitair voordeel uit vrijgestelde beleggingsinstellingen en uit buitenlandse beleggingslichamen

01-01-2021 - Wet inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 4. Heffingsgrondslag bij aanmerkelijk belang

Wettekst

Artikel 4.27. Voordelen uit vrijgestelde beleggingsinstellingen en uit buitenlandse beleggingslichamen

01-01-2021 - Wet inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 4. Heffingsgrondslag bij aanmerkelijk belang

Volgende