Zoekresultaat

Jurisprudentie

Thincapregeling vereist geen groepsverband tussen rentebetaler en renteontvanger

VPB - Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland - 13/3401 - ECLI:NL:RBNNE:2014:5182 - 09-10-2014

Jurisprudentie

Stichting die ten doel heeft het organiseren van een muziek- en kunstfestival is geen ANBI

IB / S&E / VPB - Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland - 12/558, 13/984 - ECLI:NL:RBNNE:2013:3310 - 30-05-2013

Jurisprudentie

Lichaam dat belastingplichtig voor vpb is geworden mag liquidatieverlies nemen

VPB - Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland - 19/4145 - ECLI:NL:RBNNE:2021:2217 - 03-06-2021

Jurisprudentie

Herinvesteringsreserve terecht wegens fraus legis aan de winst toegevoegd

VPB - Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland - 14/2126 - ECLI:NL:RBNNE:2015:1040 - 10-03-2015

Jurisprudentie

Afwaardering vordering niet aannemelijk gemaakt / omkering bewijslast

VPB - Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland - 19/3168 - ECLI:NL:RBNNE:2021:109 - 18-01-2021

Jurisprudentie

Vaststelling tijdstip waarop niet-aftrekbare vervreemdingskosten deelneming ontstaan

VPB - Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland - 14/3447 - ECLI:NL:RBNNE:2016:1419 - 21-01-2016

Jurisprudentie

Vereiste aangifte gedaan / vaststelling overdrachtsprijs bedrijfspand

VPB - Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland - 16/2204 - ECLI:NL:RBNNE:2018:239 - 25-01-2018

Jurisprudentie

Vaststelling vestigingsplaats / feitelijke leiding in Nederland niet bewezen

VPB - Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland - 14/5523 t/m 14/5526, 16/295 t/m 16/297 en 16/3316 - ECLI:NL:RBNNE:2017:1228 - 04-04-2017