Zoekresultaat

Volgende
Jurisprudentie

Waarderingsvoorschriften pensioen niet strijdig met goed koopmanschap of artikel 1 EP

P&L / VPB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 17/1087 - ECLI:NL:RBNHO:2018:10861 - 17-12-2018

Jurisprudentie

Geen Vpb-vrijstelling voor pensioenfonds wegens nevenactiviteiten

P&L / VPB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 14/550, 14/820 en 14/1201 - ECLI:NL:RBNHO:2014:5669 - 25-06-2014

Jurisprudentie

Pensioenfonds niet vrijgesteld van vpb-plicht / verrekening Belgische bronbelasting

VPB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 15/5262 en 17/5005 - ECLI:NL:RBNHO:2019:2500 - 15-03-2019

Jurisprudentie

ANBI-status van stichting die Braziliaans kinderopvangcentrum ondersteunt ten onrechte ingetrokken

IB / S&E / VPB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 13/4857 - ECLI:NL:RBNHO:2015:257 - 23-01-2015

Jurisprudentie

Stichting is geen ANBI omdat werkzaamheden primair particuliere belangen dienen

S&E / VPB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 14/5269 - ECLI:NL:RBNHO:2016:2651 - 07-04-2016

Jurisprudentie

Verbonden lichaam / terechte renteaftrekcorrecties

VPB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 15/196 - ECLI:NL:RBNHO:2020:394 - 24-01-2020

Jurisprudentie

Geen onzakelijke lening / afwaardering ten onrechte niet toegestaan

VPB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 16/896 - ECLI:NL:RBNHO:2018:270 - 12-01-2018

Jurisprudentie

Betalingen ten behoeve van aandelenprogramma werknemers deels aftrekbaar

VPB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 20/57 - ECLI:NL:RBNHO:2021:2523 - 12-02-2021

Jurisprudentie

De aftrekbeperking van artikel 10d Wet Vpb is ook van toepassing indien de belastingplichtige verbonden is in een groep met één ander lichaam

VPB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 13/2928 - ECLI:NL:RBNHO:2014:1040 - 14-02-2014

Jurisprudentie

Stichting L'Abri Fellowship Nederland is ANBI / vaste leefgemeenschap staat niet in de weg aan het (nagenoeg) uitsluitend beogen van het algemeen nut

IB / VPB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 13/2215 - ECLI:NL:RBNHO:2013:10428 - 08-11-2013

Volgende