Zoekresultaat

Volgende
Jurisprudentie

Vrijstelling voor pensioenlichamen in casu niet van toepassing

VPB - Uitspraak Rechtbank Den Haag - 12/8613 - ECLI:NL:RBDHA:2013:8262 - 06-06-2013

Jurisprudentie

Op Curaçao gevestigde fiscale eenheid is meer dan 4% Vpb-heffing verschuldigd omdat zij niet als een zuivere holding kan worden aangemerkt

VPB - Uitspraak Rechtbank Den Haag - 05/6366 (BA9775) - 15-06-2007

Jurisprudentie

Subjectieve vrijstelling vpb voor nieuw opgerichte stichting / winstcriteria

VPB - Uitspraak Rechtbank Den Haag - 19/5146 en 19/5148 - ECLI:NL:RBDHA:2020:2237 - 04-03-2020

Jurisprudentie

ANBI-status van stichting met als activiteit watersport voor mensen met beperking ten onrechte ingetrokken

S&E / VPB - Uitspraak Rechtbank Den Haag - 15/5113 - ECLI:NL:RBDHA:2016:3231 - 24-03-2016

Jurisprudentie

Voor winst op nog vóór de oplevering verkocht pand is terecht een herinvesteringsreserve gevormd / 'ruil' tegen andere bedrijfsmiddelen

VPB - Uitspraak Rechtbank Den Haag - 07/1033 (BD2214) - 28-03-2008

Jurisprudentie

Geen ANBI-status voor stichting die zich richt op bevordering van democratische rechtsorde

IB / S&E / VPB - Uitspraak Rechtbank Den Haag - 13/10156 - ECLI:NL:RBDHA:2014:8425 - 09-07-2014

Jurisprudentie

Thincapregeling geldt ook voor leningen door niet-belastingplichtige verenigingen / golfclub kan rente op lening van golfvereniging niet aftrekken

VPB - Uitspraak Rechtbank Den Haag - 07/5543 (BF0788) - 29-08-2008

Jurisprudentie

Belastingheffing over pensioenvrijval niet in strijd met Eerste Protocol EVRM

P&L / VPB - Uitspraak Rechtbank Den Haag - 13/5188 - ECLI:NL:RBDHA:2013:15254 - 05-11-2013

Volgende