Zoekresultaat

Volgende
Jurisprudentie

Toezegging Staatssecretaris gold alleen als er daadwerkelijk een nadeel was

VPB - Arrest Hoge Raad - 35.857 - 21-09-2001

Jurisprudentie

Activa van pensioenstichting konden niet worden gesplitst / heffingsrente deels terecht

VPB - Arrest Hoge Raad - 33.216 en 33.217 - 10-02-1999

Jurisprudentie

Was gewone jaardotatie door grote vrije reserves in pensioenstichting ook onzakelijk? / gedeeltelijke afboeking vervangingsreserve mocht worden afgeleid van aan- en verkoopprijzen

VPB - Arrest Hoge Raad - 35.814 - ECLI:NL:HR:2000:AA8983 - 13-12-2000

Jurisprudentie

Vpb-heffing van pensioen-BV na emigratie naar de Antillen strijdig met het oude Verdrag met België als pensioengerechtigden in België wonen

VPB - Arrest Hoge Raad - 40.192 (AR2238) - 13-05-2005

Jurisprudentie

Lineaire methode toch niet toegestaan bij pensioen-BV

VPB - Arrest Hoge Raad - 36.430 - 28-09-2001

Jurisprudentie

Bij vaststelling samenstel van rechtshandelingen moet ook overnamebedrag pensioenverplichtingen worden gecorrigeerd / omkering bewijslast moet feitelijk worden beoordeeld

VPB - Arrest Hoge Raad - 42.419 (AY6007) - 11-08-2006

Volgende