Zoekresultaat

Volgende
Jurisprudentie

Immigratie van pensioen-BV naar Nederland leidt tot belaste vrijval van pensioenverplichting

P&L / VPB - Conclusie Advocaat-Generaal - 14/06531 - ECLI:NL:PHR:2015:1672 - 13-07-2015

Jurisprudentie

Toezegging Staatssecretaris gold alleen als er daadwerkelijk een nadeel was

VPB - Arrest Hoge Raad - 35.857 - 21-09-2001

Jurisprudentie

Activa van pensioenstichting konden niet worden gesplitst / heffingsrente deels terecht

VPB - Arrest Hoge Raad - 33.216 en 33.217 - 10-02-1999

Jurisprudentie

Was gewone jaardotatie door grote vrije reserves in pensioenstichting ook onzakelijk? / gedeeltelijke afboeking vervangingsreserve mocht worden afgeleid van aan- en verkoopprijzen

VPB - Arrest Hoge Raad - 35.814 - ECLI:NL:HR:2000:AA8983 - 13-12-2000

Jurisprudentie

Vpb-heffing van pensioen-BV na emigratie naar de Antillen strijdig met het oude Verdrag met België als pensioengerechtigden in België wonen

VPB - Arrest Hoge Raad - 40.192 (AR2238) - 13-05-2005

Jurisprudentie

Geen rekening houden met indexatielast in het jaar dat de pensioenverplichting aan werkmaatschappijen van dga's wordt overgedragen

VPB - Conclusie Advocaat-Generaal - 09/03431 (BM9257) - 07-06-2010

Jurisprudentie

Inspecteur heeft fiscale balanswaarde van overgenomen pensioenverplichting terecht gecorrigeerd

P&L / VPB - Conclusie Advocaat-Generaal - 13/04121 - ECLI:NL:PHR:2014:2730 - 18-12-2014

Volgende