Zoekresultaat

Volgende
Jurisprudentie

BV geen vrijgesteld pensioenfonds omdat stichting de pensioenuitvoerder is

VPB - Uitspraak Hof Den Haag - 13/00661 - ECLI:NL:GHDHA:2014:1858 - 21-03-2014

Jurisprudentie

Waardering van pensioenverplichtig / toepassing van leeftijdsterugstelling in casu niet toegestaan / de te hanteren rekenrente moet ten minste 4 percent bedragen

VPB - Uitspraak Hof Den Haag - 12/00385 - 08-05-2013

Jurisprudentie

Terechte correctie voor toegepaste na-indexatie bij berekening overnamevergoeding pensioenverplichting / onterechte correctie op toegepaste rekenrente

VPB - Uitspraak Hof Den Haag - 12/00387 - 08-05-2013

Jurisprudentie

ANBI-status voor stichting die zich richt op bevordering van democratische rechtsorde

IB / S&E / VPB - Uitspraak Hof Den Haag - 14/00770 en 14/01019 - ECLI:NL:GHDHA:2015:1253 - 27-05-2015

Jurisprudentie

Stichting was Vpb-plichtig voor in samenwerkingsverband aan derden verleende diensten

VPB - Uitspraak Hof Den Haag - 98/04031 en 98/04699 - 07-12-2001

Volgende