Zoekresultaat

Jurisprudentie

Intrekking ANBI-status met terugwerkende kracht is geoorloofd / fiscaal belang

IB / S&E / VPB - Verwijzingsuitspraak Hof Amsterdam - 16/00116 - ECLI:NL:GHAMS:2016:4553 - 17-11-2016

Jurisprudentie

Herinvesteringsvoornemen aannemelijk gemaakt / verzwaarde bewijslast

VPB - Verwijzingsuitspraak Hof Amsterdam - 16/00441 - ECLI:NL:GHAMS:2018:436 - 09-01-2018

Jurisprudentie

Lening met substantieel risico is een belegging in de zin van de ruling en geen fiscaal afwaardeerbare vordering / tweede verwijzingsuitspraak

VPB - Verwijzingsuitspraak Hof Amsterdam - 08/01296 (BN3428) - 29-07-2010

Jurisprudentie

Ontgaan van in artikel 15e Wet Vpb voorziene vrijval van herinvesteringsreserve aangemerkt als fraus legis

VPB - Verwijzingsuitspraak Hof Amsterdam - 14/00401 - ECLI:NL:GHAMS:2015:184 - 08-01-2015

Jurisprudentie

Voordeel wegens garantstelling deels aangemerkt als kapitaalstorting

VPB - Verwijzingsuitspraak Hof Amsterdam - 16/00307 - ECLI:NL:GHAMS:2017:1507 - 18-04-2017