Zoekresultaat

Jurisprudentie

Geen inhoudelijke uitspraak over AOW-gat

P&L / SV - Uitspraak Rechtbank Den Haag - C/09/44019 /HAZA13-360 - ECLI:NL:RBDHA:2014:2343 - 26-02-2014

Jurisprudentie

Het niet verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen kan bij beschikking worden herroepen / hiertegen staan rechtsmiddelen open

SV - Uitspraak Rechtbank Den Haag - 09/4366 09/4375 (BN3743) - 07-09-2010

Jurisprudentie

Een vennoot van een VOF is steeds hoofdelijk aansprakelijk voor premieschulden / geen disculpatie mogelijk voor schulden ontstaan vóór 2006

SV - Uitspraak Rechtbank Den Haag - 07/1243 (BD2707) - 08-05-2008

Jurisprudentie

Terecht correctie premies werknemersverzekeringen en boeten omdat afspraken over kostenvergoeding werden genegeerd /standpunt fiscus speelt geen rol

SV - Uitspraak Rechtbank Den Haag - 05/9583 (BB1150) - 10-07-2007

Jurisprudentie

Rijnvarende is in Nederland premie volksverzekeringen verschuldigd omdat schip voor rekening en risico van Nederlandse eigenaar wordt geëxploiteerd

SV - Uitspraak Rechtbank Den Haag - 12/2424 (BY0262) - 30-08-2012